Användningsvillkor

Käyttöehdot

Voimassa alkaen 30.10.2020

Yleistä

Nämä ehdot pätevät Trainero Oy:n (jatkossa "Trainero") tuottamaan mobiilisovellukseen (jatkossa "sovellus"), joka on suunnattu yksityisasiakkaille. Sovelluksen sisältämien palveluiden (jatkossa "palvelut") käyttäminen edellyttää näiden ehtojen hyväksyntää. Palvelun käyttö edellyttää myös, että Asiakkaalla on valmentaja, jolla on sopimus Trainero Oy:n kanssa. Valmentajalla tarkoitetaan näiden käyttöehtojen kannalta sekä itse valmentajaa että kuntoklubia yrityksenä, jonka asiakkaana Asiakas on (jatkossa "Valmentaja"). Trainero oy tuottaa sovelluksen ja palvelun alustana Asiakkaan ja Valmentajan välisen valmennussuhteen toteuttamiseksi. Nämä käyttöehdot koskevat sovelluksen ja sen sisällä olevien palveluiden käyttöä niiltä osin kuin on kyse teknisestä alustasta. Näillä käyttöehdoilla ei määrätä Asiakkaan ja Valmentajan välisestä sopimussuhteesta millään tavalla. Näiden ehtojen osalta noudatetaan Suomen lakia.

Trainero Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ja niistä ilmoitetaan sovelluksen sisällä näkyvästi siten, että sovelluksen käytön jatkaminen edellyttää muuttuneiden ehtojen hyväksyntää. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus lopettaa sovelluksen käyttö maksutta.

Trainero kehittää palvelua jatkuvasti ja pyrkii siihen, että palvelu olisi käytettävissä jatkuvasti ilman aiheetonta häiriötä. Trainerolla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelun käytettävyys

Palvelut on tarkoitus olla käytettävissä vuorokauden jokaisena hetkenä, ellei huoltokatkoista tai muista ennakoiduista katkoista muuta johdu. Trainero ei kuitenkaan takaa, että palvelu toimisi aina ilman häiriöitä. Trainero voi tarpeen vaatiessa estää pääsyn palveluun tai sen osiin, mikäli siihen on perusteltu syy ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelun käyttäminen

Asiakas saa pääsyn palveluun omalta Valmentajaltaan, jolla on sopimus Trainero Oy:n kanssa. Valmentaja tuottaa sisällön palveluun asiakaskohtaisesti. Trainero ei ota mitään vastuuta Valmentajan tuottaman sisällön oikeellisuudesta, virheettömyydestä, turvallisuudesta, hyvien tapojen mukaisuudesta tai laillisuudesta. Mikäli Asiakas havaitsee sisällössä laittomuuksia tai hyvien tapojen vastaisuuksia, hänellä on velvollisuus ilmoittaa siitä Trainero Oy:n asiakaspalveluun.

Immateriaalioikeudet

Kaikki sovelluksessa oleva sisältö, joka ei ole Asiakkaan itse tuottamaa, on täysin Traineron tai kolmannen osapuolen omistuksessa, ja kaikki näihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Trainerolle tai kolmannelle osapuolelle. Näihin luetaan mm. videot, kuvat, tekstit, käyttöliittymä, sähköpostit, logot, tavaramerkit, lisenssit ja muut grafiikat.

Se materiaali, jota Asiakas tuottaa palveluun, kuuluu Asiakkaan immateriaalioikeuksin piiriin, ellei toisin ole sovittu. Trainero ei hyödynnä Asiakkaan tuottamaa materiaalia muussa tarkoituksessa kuin tuottaa Asiakkaalle ja hänen Valmentajalleen palvelua.

Asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa, että käyttäjätunnus ja salasanat ovat vain omassa henkilökohtaisessa käytössä eikä niitä anneta kolmannelle osapuolelle. Mikäli Asiakas epäilee tunnusten joutuneen kolmannelle osapuolelle, hänen tulee viivyttelemättä ilmoittaa asiasta Traineron asiakaspalveluun.

Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua hyvien tapojen mukaisesti. Mikäli palvelua käytetään poikkeavalla tavalla, Trainerolla on oikeus estää pääsy palveluun.

Traineron vastuut

Trainero sitoutuu ylläpitämään palvelua tämän sopimuksen mukaisesti ja että Traineron toiminta on lain ja määräysten mukaista. Trainero ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle tai muille aiheutuu palvelun toimimattomuuden, muun palveluun liittyvän syyn tai Valmentajan menettelyn johdosta. Välittömät vahingot Trainero korvaa enintään siihen määrään kuin palvelumaksuja on laskutettu ongelmatilanteen aikana.

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majoure), Trainerolla ei ole mitään korvausvelvollisuutta.

Henkilötietojen käsittely / Tietosuoja

Traineron palveluissa käsitellään Asiakkaan henkilötietoja, joihin pakollisina tietoina kuuluvat nimi ja sähköposti. Vapaaehtoisesti täytettäviä tietoja ovat puhelinnumero, osoite, syntymävuosi, pituus, paino ja valmennukseen vaikuttavat terveystiedot vapaamuotoisena tekstinä. Näitä tietoja pääsee näkemään vain Asiakkaan Valmentaja ja Valmentajan tiliin liitetyt muut valmentajat (yrityksen muut valmentajat) ja Asiakas itse.

Trainero tallentaa nämä tiedot Suomessa sijaitsevalle palvelimelle noudattaen Euroopan unionin Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) käytäntöjä. Asiakkaan Valmentaja on Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä, ja Trainero on henkilötietojen käsittelijä. Trainero käsittelee näitä henkilötietoja tuottaakseen Asiakkaalle ja Valmentajalle palveluun sisältöä, tallentaessaan anonyymiä tilasto- ja käyttödataa palvelun kehittämiseksi, tunnistaakseen käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä ja hoitaessaan asiakaspalvelutehtäviä. Trainero ei käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksissa. Trainero ei siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin ilman Asiakkaan suostumusta.

Asiakas voi milloin tahansa pyytää henkilötietojensa poistamista palvelusta. Pyyntö tulee esittää Traineron asiakaspalveluun.

Valmentajan lisäksi henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan suostumusta.

Mikäli palvelua ei käytetä yli 12 kuukauteen, Trainero poistaa asiakastililtä annetut terveystiedot.

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojan osalta Trainero käyttää palvelussaan alan parhaimpia käytäntöjä ja suojauksia, ja pyrkii siihen, että palvelu olisi jatkuvasti niin tietoturvallinen kuin mahdollista. Trainero ei kuitenkaan vastaa siitä, että Asiakkaan tiedot säilyisivät palvelussa. Trainero ei ota vastuuta välillisistä vahingoista, joita aiheutuu jos tiedot joutuvat kolmannen osapuolen käsiin.

Käyttäessään palvelua Asiakkaan tulee tiedostaa, että Internet on yleisellä tasolla ympäristö, jossa tietojen joutuminen vääriin käsiin on aina mahdollista vaikkakin epätodennäköistä. Kyse ei ole pelkästään Sovelluksesta vaan mm. internet-yhteyksistä, päätelaitteen tietoturva-aukoista, päivittämättömistä käyttöjärjestelmistä, viruksista jne. Asiakkaan tuleekin aina harkita mitä tietoja ja missä muodossa antaa Internetiin.

Palvelun irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu milloin tahansa. Irtisanominen tapahtuu ensi sijassa ilmoittamalla Valmentajalle, jolloin hän voi poistaa asiakastilin käytöstä. Asiakas voi myös ilmoittaa Traineron asiakaspalveluun irtisanomisesta. Irtisanominen astuu voimaan heti tai Asiakkaan erikseen ilmoittamana aikana.

Trainero voi irtisanoa palvelun milloin tahansa mikäli Asiakkaan menettely on näiden käyttöehtojen vastaista. Trainero ei palauta palvelun hankintaan liittyviä kuluja Asiakkaalle.

Evästemenettely

Trainero käyttää nettisivuilla evästeitä kerääkseen anonyymia dataa palvelun käytöstä, jotta voi kehittää palvelua. Sovelluksessa tämä data kerätään suoraan ilman evästeteknologiaa. Data on aina anonyymia, joten tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen käyttäjään.

Riidanratkaisu

Riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimalla. Mikäli sovintoa ei synny, ratkaistaan riita-asia Traineron kotipaikan käräjäoikeudessa.

Grunden för coaching företag

Trainero gör coachningen till en enkelt, gränsöverskridande och trevlig upplevelse för ambitiösa tränare, gym och deras kunder runt om i världen. Vårt team arbetar ständigt för att göra Trainero till det bästa coachingsplattformen någonsin.

102

Olika nationaliteter hos användaren över hela världen

6M+

Tränings- och kostprogram skapade

4

Kontinenter där Traineros datacenter finns

2008

Året då företaget grundades